Home / Blog / Hoe gevaarlijk maakt piraterij het zeilen op zee

Hoe gevaarlijk maakt piraterij het zeilen op zee

Het is gevaarlijk maar je kunt het nog gevaarlijker maken als je niet voorzichtig bent

De droevige waarheid is dat sommige delen van de wereld op dit moment niet veilig zijn. Door snelle toename van piraterij en onrust in de politieke wereld, kun je rustig stellen, dat b.v. in delen van de Indische Oceaan daar god nog gebod geldt. Doch hoe we er ook over debatteren en proberen oplossingen aan te dragen “de situatie is wat het is” De opvatting dat de zee een veilige en vrije plaats is om te zeilen en u daardoor het recht heeft om er overal rustig te verblijven, wil niet zeggen dat dit een wijze gedachte is. De Indische

Oceaan alleen is niet de enige plek die risico’s met zich mee brengt door politieke instabiliteit. Denk b.v aan bepaalde delen van Indonesië, Venezuela

of Nigeria. De golven van misdaad tegen jachtschippers, komen en gaan daar. Daarnaast worden nu ook regelmatig gevallen van geweld en misdaad in de Caribische Zee gemeld. Recentelijk werd daar een stortvloed van meldingen “over het aan boord komen” en berovingen gerapporteerd. Zelfs bij de afgelegen en normaal gesproken rustige Marshal Eilanden in de Pacific komen meldingen binnen. Je kunt niet zeggen dat deze gehele gebieden onveilig zijn, maar men weet ook niet waar en wanneer het volgende probleem zich voor gaat doen.

Wees wijs en “keep your ear to the ground”

Het gaat daar eenmaal niet zoals thuis en sommige schippers vergeten nogal eens dat de thans rustige situaties in de omgeving van veel landen, daar nogal snel kunnen wijzigen.

De dingen veranderen soms heel snel en ik bedoel dan ook letterlijk allerlei zaken. Van agentschappen, tot de toegangsprijzen tot havens en het welkom dat u mag verwachten. Verstandig is het om zowel de situatie als de mensen daar aan de veilige kant te houden, door b.v. de gebruikelijke fooien te hanteren. Gelukkig genoeg komen wij zelf uit een stabiele en door wet geleide democratieën, maar we moeten accepteren dat de rest van de wereld niet gerund worden volgens deze regels. Onze verwachtingen betekenen daar helemaal niets en geven u al helemaal geen enkel recht op iets. Als we de wereld rond reizen om daar eens te gaan kijken hoe het is, dan zien we vaak dingen die ons niet bevallen of aanstaan. Mocht men besluiten rond de wereld te gaan reizen, dan is het vooral belangrijk “up to date” te blijven t.a.v. de heersende situatie ter plekke. Als je kijkt wat er op dit moment in de Arabische wereld gebeurt, dan zijn de veranderingen zelfs met live-blogs van minuut tot minuutniet meer bij te houden. Hoe men daar als zeiler mee omgaat is natuurlijk ieders persoonlijke keus. Het betekent dat u ter plekke uw kansen zelf moet inschatten. Verstandig is het er op bedacht en klaar voor te zijn, om op elk moment je route of schema aan te passen. Je kunt heden ten dage voor een wereldreis geen paar jaar meer vooruit denken. In de geest van: We gaan deze kant op en op die datum zijn we daar en dan ….. Je zult flexibel moeten zijn en en op elk moment gereed om je aan te passen. Ik zal nooit een opmerking vergeten gemaakt door jimmy Cornell toen hij zijn eerste “round the world “ maakte en die zich in 1991 in de golf van Aden bevond, die toen nog veel veiliger was. Als jongeman had hij het al voor elkaar gekregen om

het communistische Roemenië te ontvluchten, waar hij was opgegroeid, voordat hij met zijn familie aan zijn tocht rond de wereld begon en hij was behoorlijk wijs v.w.b. de gang van zaken in de wereld.

Zijn credo was: “Wil je de dingen hebben zoals thuis, Blijf dan thuis”

Elke keer als ik de lucht van bureaucratie ervoer, of de enorme vertragingen tijdens het organiseren van simpele zaken die nu eenmaal horen bij langdurige overtochten, dan dacht ik aan dit commentaar. We kunnen ons opwinden en tegen ieder uitvaren over sommige zaken die ons niet bevallen of wensen dat de dingen anders gaan, maar zo gaat het niet. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij wel een keus hebben. Het leven op zoveel plekken in de wereld is niet eerlijk en gelijk. Er heerst corruptie, armoede, wreedheid en rechteloosheid.

Om nu toch alles in het juiste perspectief te plaatsen: De reden dat men rond de wereld reist, komt doordat de wereld zo mooi, gevariéerd en interessant is. Hij zit vol prachtige, edelmoedige en royale mensen. Je vindt zelden in je normale leven mensen die zo behulpzaam zijn en je maakt er vrienden voor het leven. Het is een speciale manier van leven en een heel vrij bestaan. De beloningen zijn immens en het brengt de mensen heel dicht bij elkaar. In mijn beleving schuilt het grootse gevaar in het teveel voorschrijven hoe het zijn moet en het eenzijdige denken. Het is veiliger om met de stroom mee te gaan. Houd je oren open voor moeilijkheden en ga daar met een grote boog omheen. Als je dat doet, hoef je jezelf, door angstpraatjes, niet van het idee van een “round the world” af te laten brengen. Zeilend op je eigen boot is de veiligste manier om de wereld te zien en…. “it’s a wonderful world”

column: elaine bunting/how dangerous is sailing round the world

Top