Home / Blog / nieuwe impuls wedstrijdzeilen

nieuwe impuls wedstrijdzeilen

Het Platform Wedstrijdzeilen is vol aan de slag om wedstrijdzeilen een nieuwe impuls te geven. Onder leiding van Max Blom, voorzitter van het Platform Wedstrijdzeilen, zijn de doelen geformuleerd en worden er op dit moment gesprekken gevoerd met alle organisaties die bij de wedstrijdzeilsport zijn betrokken. De sport moet aantrekkelijker gemaakt worden voor de jeugd, het tekort aan kader (trainers, wedstrijd officials) moet ingelopen worden en talenten moeten hun weg beter kunnen vinden naar de topsport. “Het is een enorme klus waar we voor staan, maar we hebben er zin in en het enthousiasme binnen het bestuur van het Platform is groot”, aldus Blom.

Nieuw impuls nodig

Om wedstrijdzeilen toekomstbestendig te maken, moet er ook aan de structuur van de sport gesleuteld worden. Zo worden er samenwerking tussen zeilscholen en watersportverenigingen gezocht en vinden er gesprekken plaats met klassenorganisaties. Max Blom: “Het is goed om te merken dat iedereen zich ervan bewust is dat het wedstrijdzeilen een nieuwe impuls nodig heeft. Helaas zijn de gesprekken met de klassenorganisaties door Covid-19 opgeschort tot nadere order. Maar we zitten niet stil. Het Platform is druk bezig om een allesomvattend plan te maken voor de toekomst van het wedstrijdzeilen en wij voeren gesprekken met het Watersportverbond over de plek van het Platform in de organisatie.”

Voor meer informatie over het Platform Wedstrijdzeilen klik hier of stuur een email naar platformzeilen@watersportverbond.nl.

Top